• Tiếng Việt
 • Japan

Công ty thành viên

Công ty TNHH Học Viện Đào Tạo Kỹ Năng Vàng

Công ty TNHH Học Viện Đào Tạo Kỹ Năng Vàng

 • 106 Nguyễn Văn Tố, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
 • (+84)8 626 08 666
 • sendd@lotus-ocean.com
 • http://www.lotusocean.vn

SỨ MỆNH

GOLDEN SKILLS cung cấp các giải pháp, khóa học ngắn hạn, kỹ năng giúp chủ doanh nghiệp và người lao động tạo nên chìa khóa vàng mở cửa đến thành công.

aaaa

 

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH

 • Các khóa tập huấn về quản lý theo chương trình Israel.
 • Các khóa tập huấn về quản lý theo chương trình Nhật Bản.
 • Các khóa đào tạo kỹ năng khởi nghiệp dành cho chủ doanh  nghiệp nhỏ.
 • Các khóa đào tạo nghề theo chương trình của các Hiệp hội nghề Nhật Bản.

Các tin khác

 • 106 Nguyễn Văn Tố, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
 • (+84)28 626 08 666
 • sendd@lotus-ocean.com
 • http://www.lotusocean.vn
 • Số 18 Đường Hoàng Xuân Hoành, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
 • (+84)28 668 65 500
 • sendd@lotus-ocean.com
 • http://www.lotusocean.vn
 • 106 Nguyễn Văn Tố, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
 • (+84)28 6689 6565/(+84) 903 820 292
 • xuanvy@lotusocean.vn
 • http://www.lotusocean.vn
 • 106 Nguyễn Văn Tố, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
 • (+84)28 626 08 666
 • sendd@lotus-ocean.com
 • http://www.lotusocean.vn
 • 106 Nguyễn Văn Tố, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
 • 086 260 8666
 • sendd@lotus-ocean.com
 • http://www.lotusocean.vn
 • sendd@lotus-ocean.com
 • http://www.lotusocean.vn
 • 106 Nguyễn Văn Tố, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
 • (+84)28 626 08 666
 • sendd@lotus-ocean.com
 • http://www.lotusocean.vn
 • Tòa nhà Liecee Keisei Koiwa 703 - 6-15-10 Kita koiwa – Edogawa – Tokyo, JAPAN
 • (+81) 70-2303-3139
 • sendd@lotus-ocean.com
 • http://www.lotusocean.vn