• Tiếng Việt
  • Japan
CÁC CÔNG VIỆC HẤP DẪN ĐANG CHỜ  BẠN

CÁC CÔNG VIỆC HẤP DẪN ĐANG CHỜ BẠN

CÁC ĐƠN HÀNG ĐANG TUYỂN DỤNG

Công việc
Mức lương
Nơi làm việc
Khoảng 30 triệu
Toyama-ken, Toyama-shi, Fuchu-cho, Aoshima 55-1
Khoản 30 triệu
SHINZUOKA KEN, KAKEGAWA SHI NAKA ( CHI NHÁNH SHINZUOKA )
Trên 30 triệu
Shiga, Kyoto, Kangawa, Chiba
Từ 30 triệu trở lên
Fukuoka, Shizuoka, Wakayama
Trên 35 triệu
Tokyo, Osaka, Hyogo, Saitama