• Tiếng Việt
  • Japan

Cổng đào tạo trực tuyến

Thời lượng: 12 tuần/khóa
Học viên tối đa: 10 người 
Hình thức: Học trên mọi thiết bị có kết nối Internet.
Đối tượng:
Người mới bắt đầu học tiếng Nhật
Người đã học tiếng Nhật nhưng lâu không sử dụng
Người có chứng chỉ N4, N5 nhưng không nghe nói tốt
Người sắp sang Nhật du lịch, công tác, du học ...
Nội dung khóa học: 4 kỹ năng, nghe, nói, đọc, viết
Thời lượng: 8 tuần/khóa
Học viên tối đa: 10 người
Hình thức: Học trên mọi thiết bị có kết nối Internet.
Đối tượng:
Người đã hoàn thành chương trình sơ cấp 2
Người đã có trình độ tương đương N4
Người có ý định làm việc tại công ty Nhật tại Việt Nam, và các công ty Nhật tại Nhật
Nội dung khóa học: 4 kỹ năng, nghe, nói, đọc, viết
Thời lượng: từ 8-16 tuần/khóa
Học viên tối đa: 10 người
Hình thức: Học trên mọi thiết bị có kết nối Internet
Đối tượng:
Người muốn rút ngắn thời gian học.
Người muốn mau chóng giao tiếp và làm việc ở công ty Nhật.
Người muốn đậu các kỳ thi năng lực Nhật ngữ
Nội dung khóa học: 4 kỹ năng, nghe, nói, đọc, viết