• Tiếng Việt
  • Japan
Nguyên Lý Của Sự Đền Đáp

VỀ NHẬT BẢN

Nguyên Lý Của Sự Đền Đáp

Nguyên Lý Của Sự Đền Đáp

Thứ 5, 14/10/2021, 22:05 GMT+7

-Bạn có biết đến “Nguyên lý của sự đền đáp” không? Đó là tâm lý mong muốn nhận lại điều tương tự khi được người khác giúp đỡ tận tình.

-Chẳng hạn khi người khác tin tưởng bạn, họ sẽ kể cho bạn những điều rất quan trọng. Khi nghe những điều này, bạn cũng sẽ cảm thấy cần chia sẻ lại cho đối phương, người đã rất tin tưởng mình, những điều quan trọng của bản thân để cho họ thấy bạn cũng rất tin tưởng họ. Một khi trở nên thân thiết với ai đó, sự có qua có lại này sẽ dần dần trở nên quen thuộc.

-Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi hay nghe người Việt nói rằng họ không thể trò chuyện thẳng thắn cùng cấp trên người Nhật. Tôi cũng cảm thấy có nhiều người Nhật khá chú ý giữ khoảng cách với người Việt. Những lúc như vậy, bạn hãy thử áp dụng nguyên lý của sự đền đáp xem sao?

-Ví dụ, bạn hãy thử kể cho sếp bạn nghe những điều thông thường bạn không thể nói như chuyện gia đình, cuộc sống riêng tư, tương lai… Sau đó, đối phương sẽ đáp lễ bằng việc kể lại cho bạn chuyện của họ. Cả hai sẽ hiểu và tin tưởng nhau, rồi dần dần cởi mở và thẳng thắn hơn mỗi khi nói chuyện. Tôi cảm thấy người Nhật thường rất chú ý đến điều này nên rất đáng để cho bạn thử đấy. 
 

Ý kiến bạn đọc