• Tiếng Việt
  • Japan
Kính gửi Quý khách sắp nhập cảnh, tái nhập cảnh Nhật Bản

SỰ KIỆN VÀ HỘI THẢO

Kính gửi Quý khách sắp nhập cảnh, tái nhập cảnh Nhật Bản

Kính gửi Quý khách sắp nhập cảnh, tái nhập cảnh Nhật Bản

Thứ 5, 11/11/2021, 10:01 GMT+7

(1)  Sau khi quyết định Đối sách tăng cường của Biện pháp biên giới mới vào ngày 05/11/2021, Biện pháp nới lỏng việc hạn chế nhập cảnh đối với người nước ngoài sẽ được thực hiện.
       Đối tượng của biện pháp này là người lưu trú ngắn hạn (Dưới 3 tháng) với mục đích thương mại, lao động; hoặc người lưu trú dài hạn. Để nhập cảnh Nhật Bản, những người này cần được người chịu trách nhiệm tiếp nhận xin xét duyệt trước tại các cơ quan bộ ngành chủ quản trong nước Nhật và xin cấp được Giấy chứng nhận đã xét duyệt, đồng thời, người chịu trách nhiệm tiếp nhận phải chịu trách nhiệm về việc quản lý lịch trình di chuyển v.v. của những người nhập cảnh.
       Khi xin cấp visa tại Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam, ngoài hồ sơ xin cấp visa thông thường (xem tại đây), cần nộp thêm bản photocopy của Giấy chứng nhận đã xét duyệt được cấp bởi các cơ quan bộ ngành chủ quản trong nước Nhật.
       Chi tiết của Biện pháp này và phương pháp áp dụng v.v. xin mời xác nhận dưới đây:
        + Về Đối sách tăng cường của Biện pháp biên giới mới (19) (Website của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản)
            https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html
        + Trung tâm giải đáp của Đối sách tăng cường của Biện pháp biên giới mới (19) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản
           Số tổng đài: 03-3595-2176
           Thời gian giải đáp: Bắt đầu từ ngày 08/11 (Thứ hai). Từ 09:00-21:00 (Bao gồm cả thứ 7 và chủ nhật)
(2)  Đối với trường hợp áp dụng Chế độ Residence Track và Business Track căn cứ vào [Biện pháp từng bước hướng tới việc tái mở cửa đi lại quốc tế] v.v. hay những trường hợp khác được chấp nhận cho nhập cảnh theo diện “có hoàn cảnh đặc biệt” v.v. thì tham khảo hướng dẫn dưới đây.
        + Xin visa nhập cảnh mới theo [Biện pháp từng bước hướng tới việc tái mở cửa đi lại quốc tế] (Website của của Bộ Ngoại Giao Nhật Bản)
            https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html

(3) Tất cả những người nhập cảnh vào Nhật Bản trong thời gian này đều phải nộp Giấy chứng nhận xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh, trường hợp không xuất trình được Giấy chứng nhận xét nghiệm thì sẽ không được phép nhập cảnh Nhật Bản căn cứ theo Luật Kiểm dịch. Trường hợp không xuất trình Giấy chứng nhận xét nghiệm trước khi lên máy bay tại nước xuất phát thì sẽ bị từ chối cho lên máy bay.
   Hơn nữa, tất cả những người nhập cảnh trong thời gian này, ngoài việc thực hiện xét nghiệm khi nhập cảnh còn được yêu cầu cam kết với các hạng mục phòng dịch các loại, sử dụng-đăng kí ứng dụng cần thiết, v.v. Chi tiết đề nghị xác nhận tại website của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (link).
   Ngoài ra, với đối tượng là một bộ phận những người nhập cảnh theo Đối sách tăng cường của Biện pháp biên giới mới được quyết định vào ngày 05/11/2021, dưới sự quản lý của người chịu trách nhiệm tiếp nhận tại Nhật Bản sẽ bắt đầu tiến hành biện pháp đánh giá lại sự giới hạn lịch trình di chuyển mà ngắn nhất là từ ngày thứ 4 sau khi nhập cảnh trở đi đối với những người có mang Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc xin.
Chi tiết của Biện pháp này và phương pháp áp dụng v.v. xin mời xác nhận dưới đây:
        +  Về Đối sách tăng cường của Biện pháp biên giới mới (19) (Website của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản)
         https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html
        +  Trung tâm giải đáp của Đối sách tăng cường của Biện pháp biên giới mới (19) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản
             Số tổng đài: 03-3595-2176
             Thời gian giải đáp: Bắt đầu từ ngày 08/11 (Thứ hai). Từ 09:00-21:00 (Bao gồm cả thứ 7 và chủ nhật)
   Ngoài ra, kể từ ngày 01/10/2021, những người nộp “Bản sao” Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc xin có hiệu lực khi kiểm dịch nhập cảnh sẽ được rút ngắn một phần thời gian cách ly 14 ngày sau khi nhập cảnh.
※Giấy chứng nhận tiêm chủng điện tử chính thức do Chính phủ Việt Nam cấp cũng được chấp nhận.
Trong trường hợp này, các Ban kiểm dịch có thể sẽ có sự áp dụng khác nhau nên đề nghị hãy trao đổi với Ban kiểm dịch (gửi ảnh chụp màn hình đến email được chỉ định hoặc gửi dữ liệu đến máy in)
Địa chỉ website được Chính phủ Việt Nam sử dụng cho Giấy chứng nhận tiêm chủng điện tử https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/search
(Tuy nhiên, việc nhập dữ liệu liên quan đến việc tiêm chủng có thể bị muộn nên với những người đã tiêm mũi 2 và phản ánh đến trang web cũng có thể sẽ tốn thời gian)
※Để rút ngắn thời gian cách ly 14 ngày sau khi nhập cảnh cần thực hiện xét nghiệm vào ngày thứ 10 sau khi nhập cảnh, và có kết quả âm tính được gửi từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (Trung tâm kiểm tra sức khỏe người nhập cảnh). Thông tin chi tiết mời tham khảo tại trang web của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tại đây.

Nguồn : Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam

Ý kiến bạn đọc