Thị trường Hàn Quốc và công việc phù hợp

1 .Đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm (còn gọi là đi làm việc theo chương trình EPS)

Điều kiện đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS:

Công dân Việt Nam đủ các điều kiện cơ bản như trong mục 1 phần III nêu trên và trong độ đuổi từ đủ 18 tuổi đến dưới 39 tuổi.

Được doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động chọn sau khi tham dự và đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn do Bộ Việc làm và lao động Hàn Quốc phối hợp với Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức.

Các ngành nghề lao động Việt nam làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS:

Người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS thường làm việc trong các ngành nghề: sản xuất chế tạo, xây dựng, nông nghiệp và ngư nghiệp

Chi phí đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS:

Hình ảnh: Người con gái xứ sở Kim Chi

Người lao động có nhu cầu tham gia đăng ký dự tuyển chương trình EPS đều phải vượt qua ký thi tiếng Hàn do Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với Tổ chức phát triển nhân lực Hàn Quốc ( HRD Korrea ) tổ chức. Để đăng ký dự thi, người lao động nộp lệ phí thì với số tiền VNĐ tương đương 24 Đôla Mỹ/ người ( Trung tâm Lao động  ngoài nước sẽ thông báo số tiền cụ thể tạo thời điểm tổ chức tiếp nhận đăng ký của từng đợt thi).

Các chi phí phải nộp sau khi đạt yêu cầu của kỳ thi tiếng Hàn, gồm chi phí mua hồ sơ đăng ký dự tuyển tham gia chương trình: 35.000 đ/bộ (nộp tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động cư trú hợp phát); và các chi phí làm visa, vé máy bay và chi phí tuyển chọn, xử lý , quản lý  hồ sơ của người lao động, tổ chức khóa booif dưỡng kiến thức cần thieest trước khi xuất cảnh, chi phúi thực hiện  các thủ tục trước khi xuất cảnh: số tiền VNĐ tương đương 630 Đôla Mỹ theo tỷ giá của NH Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm nộp tiền

Thu nhập của lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS;

Lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS có thu nhập khoảng 1.000 USD/tháng.

2 Đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình thuyền viên tàu cá

Điều kiện để được sang làm thuyền viên tàu cá tại Hàn Quốc

Bên cạnh các điều kiện tại mục 1 phần III nêu trên,để được đi làm thuyền viên tàu cá tại Hàn Quốc, người lao động phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Tuổi từ 20 đến 40;
  • Là người sinh sống tại địa phương ven biển và có kinh nghiệm ,khả năng đánh bắt thủy sản;

Những công việc thuyền viên tàu cá thường là tại Hàn Quốc

Đối với những chương trình thuyền viên: Lao động Việt Nam làm thuyền viên tàu cá gần bờ và thuyền viên tàu cá xa bờ.

Chi phí người lao động đi làm thuyền viên tàu cá tại Hàn Quốc phải nộp:

  • Đối với người lao động đi làm thuyền viên tàu cá bờ tại Hàn Quốc:phải nộp cho khoản dịch vụ các khoản chi phí, gồm :phí dịch vụ (với mức 01  tháng lương cơ bản/01 năm hợp đồng; hợp đồng 3 năm thì mức phí dịch vụ phải nộp là 03 tháng lương cơ bản); phí môi giới; cộng với các chi phí đào tạo và chi phí khám sức khỏe, chi phí làm các thủ tục giấy tờ để đi làm việc tại Hàn Quốc
  • Với lao động đi làm thuyền viên tàu cá gần bờ tại Hàn Quốc có thu nhập khoảng 1.100 USD/tháng.
  • Lao động đi làm thuyền viên tàu cá xa bờ tại Hàn Quốc có thu nhập khoảng từ 400 USD – 600 USD/ tháng

3 Đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình kỹ thuật cao (E7):

Điều kiện để được sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình kỹ thuật cao E7:

Bên cạnh các điều kiện tại mục 1 phần III nêu trên,để được sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình kỹ thuật cao E7,người lao động phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có trình độ tương đương hoặc tốt nghiệp Đại học trở lên trong lĩnh vực có liên quan;
  • Có thời gian làm việc trên 2 năm trong lĩnh vực chuyên môn yêu cầu;
  • Sử dụng thành thạo tiếng Hàn( có trường hợp chấp nhận sử dụng thành thạo tiếng Anh);

Các ngành nghề lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình E7

Đối với lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình lao động trình độ cao E7: Lao động Việt Nam thường làm việc trong các ngành điện tử, công nghệ sinh học…

  Chi phí người lao động phải nộp khi đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình E7:

  • Người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình E7 phải nộp cho doanh nghiệp dịch vụ các khoản chi phí, gồm: phí dịch vụ (với mức 01 tháng lương cơ bản/01 năm hợp đồng; hợp đồng 3 năm thì mức phí dịch vụ phải nộp là 03 tháng lương cơ bản); phí môi giới ;cộng với các chi phí đào tạo và chi phí khám sức khỏe,chi phí làm các thủ tục giấy tờ để đi làm việc tại Hàn Quốc. Thu nhập của lao động Việt Nam tại Hàn Quốc theo chương trình E7
  • Lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình tay nghề cao E7 có thu nhập từ 1.500 USD – 2.000 USD/ tháng

Trả lời