Điều kiện làm việc ở nước ngoài

Những người đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của luật pháp Việt Nam và nước đến làm việc đều có thể được phép đi làm việc ở nước ngoài, cụ thể là:

Hình ảnh: Quán cà phê ở Nhật
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
 • Tự nguyện đi làm việc ở nước ngoài
 • Có ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức tốt
 • Đủ sức khỏe theo quy định của pháp luật Việt Nam và yêu cầu của nước tiếp nhận người lao động
 • Đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, chuyên mô,kỹ thuật, tay nghề và các điều kiện khác theo yêu cầu của nước tiếp nhận người lao động ( cụ thể theo từng hợp đồng ” đơn hàng”);
 • Có chứng chỉ về bồi dưỡng kiến thức cần thiết;
 • Không thuộc trường hợp cấm xuất cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Hiện theo quy định của pháp luật Việt nam, công dân Việt Nam ở trong nước chưa được xuất cảnh nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc xó liên quan đến công tác điều tra tội phạm.
 • Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án hình sự.
 • Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án dân sự, kinh tế, đang chờ để giải quyết tranh chấp về dân sự, kinh tế.
 • Đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính,nghĩa vụ nộp thuế và những nghĩa vụ khác về tài chính trừ trường hợp có đặt tiền, đặt tài snar hoặc có biện pháp bảo đảm khác để thực hiện nghĩa vụ đó
 • Vì lý do ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm lây lan
 • Vì lý do bảo về an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội
 • Có hành vi vi phạm hành chính về xuất nhập cảnh theo quy định của Chính Phủ

Trả lời