• Tiếng Việt
  • Japan
Giao tiếp thông thường với người Nhật, hiểu văn hóa, tập quán của Nhật Bản... Tự tin trong giao tiếp, đạt thành tích cao trong các kỳ thi Jlpt.