• Tiếng Việt
  • Japan
NGÀY HỘI VIỆC LÀM

NGÀY HỘI VIỆC LÀM

14/10/2021
Theo thống kê của báo Sankei, phần lớn người Việt Nam phạm tội trong vài năm gần đây ở Nhật là du học sinh lao động và tu nghiệp sinh bỏ trốn khỏi nghiệp đoàn. Để lý giải cho chính sách nêu trên, cần nhìn lại khoảng 5 năm gần ...