• Tiếng Việt
  • Japan
Nhật Bản: Số ca nhiễm vi-rút corona có xu hướng giảm

VỀ NHẬT BẢN

Nhật Bản: Số ca nhiễm vi-rút corona có xu hướng giảm

Nhật Bản: Số ca nhiễm vi-rút corona có xu hướng giảm

Monday, 21/03/2022, 16:58 GMT+7

Số ca nhiễm mới vi-rút corona ở Nhật Bản đang có xu hướng giảm dần.

Các biện pháp phòng dịch trọng điểm vẫn được duy trì ở 18 tỉnh, bao gồm cả Tokyo và Osaka.

Các biện pháp sẽ hết hạn vào 21/3. Một số nguồn thạo tin chính phủ cho rằng hầu hết có thể được dỡ bỏ vào hôm đó theo đúng kế hoạch .

Chính phủ trung ương dự kiến sẽ theo dõi tình hình vì tỷ lệ sử dụng giường bệnh vẫn cao ở một số tỉnh, chẳng hạn như Osaka và Kanagawa.

Chính phủ sẽ lấy ý kiến của các quan chức chính quyền địa phương để quyết định xem có dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch hay không. Chính phủ cũng sẽ cân nhắc tỷ lệ số ca nhiễm trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Nguồn: https://www3.nhk.or.jp/

Comments you read