• Tiếng Việt
  • Japan
KHÓA HỌC ĐẶC BIỆT

SỰ KIỆN VÀ HỘI THẢO

KHÓA HỌC ĐẶC BIỆT

KHÓA HỌC ĐẶC BIỆT

Tuesday, 12/09/2023, 09:44 GMT+7

TIẾNG NHẬT N3 & THỰC TẬP NHẬN THỨC

Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 9 Lotus Ocean Group đã kết hợp với Nhật Ngữ Hoa Sen và các công ty thành viên đón nhận 13 sinh viên ngành Nhật Bản Học, khoa Ngôn Ngữ Quốc Tế của Trường Đại Học Hoa Sen tham gia khóa học tiếng Nhật N3 và thực tập nhận thức trong thời gian 7 tuần, 320 tiết.

Với chương trình học thực tế kết hợp với các hoạt động của công ty như tham gia dự giờ giáo viên Việt Nam, giáo viên Nhật, tham gia thực hành đứng lớp chữ cái, ôn tập từ vựng dưới sự hướng dẫn của giáo viên, tham gia hoạt động ngoại khóa như làm báo tường giới thiệu văn hóa Nhật Bản, câu lạc bộ tiếng Nhật với trải nghiệm mặc Yukata,trà đạo…..Đặc biệt các sinh viên thường xuyên được tiếp xúc với khách Nhật khi khách đến thăm quan và làm việc.Cùng với môi trường hoạt động chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn của Nhật đã giúp cho các bạn sinh viên tham gia khóa học nhận thức được rõ ràng hướng đi của ngành học trong tương lai.

Sau đây là một vài cảm nhận của toàn thể sinh viên tham gia chương trình Intership.

“Những kỷ niệm cho dù chúng tôi có muốn quên cũng không thể nào quên”

「忘れたくても、忘れられないほど記憶」

Comments you read