• Tiếng Việt
 • Japan

Công ty thành viên

Dự Án Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Quốc Tế ARATA

Dự Án Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Quốc Tế ARATA

 • sendd@lotus-ocean.com
 • http://www.lotusocean.vn

aaaa

SỨ MỆNH

 • Xây dựng một môi trường giáo dục thân thiện, giúp người học đạt được năng lực kỹ thuật vững vàng, có thể chất khoẻ mạnh, tinh thần trong sáng, đáp ứng yêu cầu công việc của nhà tuyển dụng.

TẦM NHÌN

 • Là một trong những trường nghề ở Đồng bằng Sông Cửu long, đào tạo nhiều ngành nghề, là trung tâm chuyển giao công nghệ tin cậy.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 • Môi trường giáo dục thân thiện, đội ngũ giảng viên, quản lý chuyên nghiệp, đào tạo nghề và ngoại ngữ gắn với kế hoạch tuyển dụng.

 

Các ngành nghề đào tạo chính

 • Nhóm kỹ thuật cơ khí.
 • Nhóm điện, điện tử.
 • Nhóm xây dựng.
 • Nhóm khoa học cơ bản.
 • Nhóm kinh tế.
 • Nhóm ngoại ngữ.

Thế mạnh

 • Có cơ sở đào tạo, giảng viên đạt chuẩn.
 • Nguồn nhân lực được đào tạo nghiêm túc.
 • Bảo đảm nguồn nhân lực liên tục.

Các tin khác

 • 106 Nguyễn Văn Tố, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
 • (+84)28 626 08 666
 • sendd@lotus-ocean.com
 • http://www.lotusocean.vn
 • Số 18 Đường Hoàng Xuân Hoành, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
 • (+84)28 668 65 500
 • sendd@lotus-ocean.com
 • http://www.lotusocean.vn
 • 106 Nguyễn Văn Tố, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
 • (+84)28 6689 6565/(+84) 903 820 292
 • xuanvy@lotusocean.vn
 • http://www.lotusocean.vn
 • 106 Nguyễn Văn Tố, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
 • (+84)8 626 08 666
 • sendd@lotus-ocean.com
 • http://www.lotusocean.vn
 • 106 Nguyễn Văn Tố, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
 • (+84)28 626 08 666
 • sendd@lotus-ocean.com
 • http://www.lotusocean.vn
 • 106 Nguyễn Văn Tố, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
 • 086 260 8666
 • sendd@lotus-ocean.com
 • http://www.lotusocean.vn
 • 106 Nguyễn Văn Tố, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
 • (+84)28 626 08 666
 • sendd@lotus-ocean.com
 • http://www.lotusocean.vn
 • Tòa nhà Liecee Keisei Koiwa 703 - 6-15-10 Kita koiwa – Edogawa – Tokyo, JAPAN
 • (+81) 70-2303-3139
 • sendd@lotus-ocean.com
 • http://www.lotusocean.vn