Đơn hàng Đúc nhựa tại Osaka

Trung tâm cung ứng lao động ngoài nước Tuyển dụng - Thực tập sinh kỹ năng Tuyển dụng - Tuyển dụng
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
I. Nhu cầu tuyển dụng
Công việc
Đúc nhựa
Ngày phỏng vấn

Dự kiến xuất cảnh

Số lượng tuyển

Trình độ
Tuổi

Tiếng Nhật
Giới tính

Nam

Yêu cầu khác
II. Đãi ngộ
Lương cơ bản
Thời gian làm việc

Từ 09:00 đến 17:00

Giải lao:

Ngày nghỉ
Chế độ làm thêm
Chế độ bảo hiểm
Đãi ngộ khác
III. Thông tin khác
Địa điểm làm việc

Aichi

Tư cách Visa

Hình thức ứng tuyển
Hồ sơ ứng tuyển

Trả lời