Tình hình đưa người lao động làm việc ngoài thời gian
  1. Kết quả:

Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với lao động hộ nghèo, lao động dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài, thời gian qua, các địa phương tích cực phối hợp Bộ Lao động – Thương binh và xã hội và các cơ quan chức năng. Đồng thời các địa phương cũng đã tiến hành thành lập hoặc kiện toàn Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động các cấp. Hầu hết Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động, các tổ chức đòan thể ở các địa phương đã phối hợp chặt chẽ các doanh nghiệp trong quá trình tuyển chọn, đào tạo và làm các thủ tục cho người lao động trước khi xuất cảnh. Nhiều tỉnh còn thành lập các đoàn công tác trực tiếp xuống hướng đẫn, chỉ đạo và hỗ trợ các huyện nghèo xây dựng kế hoạch ,tổ chức thực hiện

Hình ảnh: Người lao động nước ngoài

Đến nay đã có hàng chục ngàn lượt lao động hộ nghèo, lao động dân tộc thiểu số, xuất đi làm việc ở nước ngoài, trong đó các thị trường chủ yếu là thị trường Malaysia, UAE, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ả rập xê út, Đài Loan, v.v .. Trong những năm qua, nhiều lao động hộ nghèo, lao động dân tộc thiểu số, đi làm việc nước ngoài trở về đã thay đổi nhận thức và tư duy, từ đó thay đổi cuộc sống. Thay vì chỉ làm nông tại các bản làng, sau khi trở về người lao động có kỹ năng nghề, có vốn và đã mạnh dạn đầu tư sản xuất kinh doanh tại quê hương hoặc tìm việc để có thu nhập ổn định trong các công ty nước ngoài tại Việt Nam. Nhiều lao động sau khi trở về đã học tập nâng cao trình độ để làm việc ở các vị trí như kỹ sư, cán bộ quản lý…

Nhìn chung người lao động các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài đều có việc làm và thu nhập ổn định, trung bình UAE, Ả rập xê út và Ma Cao khoảng 7 – 10 triệu đồng/ tháng; từ 6 -8 triệu đồng/tháng ở thị trường Malaysia; đi Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản 15 – 20 triệu đồng/ tháng. Với sự hỗ trợ về chi phí của nhà nước, người lao động thuộc các đối tượng chính sách làm việc ở nước ngoài hầu như không phải tả chi phí làm thủ tục đào tạo trước khi đi, chỉ phải trả phần tiền phí dịch vụ( cụ thể mức chi phí đối với từng thị trường ở phần IV) . Sau khi hoàn thành hợp đồng ở nước ngoài( thời hạn 3 năm), người lao động có thể tiết kiệm được ít nhất trên 100 triệu đồng. Cho đến nay, khoảng 65 – 70 % sổ hộ có người đi làm việc ở nước ngoài đã thoát nghèo.

Trả lời