Tình hình làm việc nước ngoài (phần 2)

2. Một số hạn chế, tồn tại

Về tổ chức thực hiện: Công tác tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ địa phương chưa thường xuyên; Công tác thông tin tuyên truyền về chính sách và kết quả hoạt động đưa người lao động thuộc đối tượng chính sách đi làm việc việc ở nước ngoài chưa phù hợp về nội dung và hình thức với đặc điểm đại hình, tâm lý, trình độ, phong tục tập quán cũng như văn hóa, trình độ học vấn của người ở vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc; Một số địa phương chưa quán triệt đầy đủ, nhận thức đúng về trách nhiệm của địa phương trong việc tổ chức đoàn thể còn hạn chế; Tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh doanh nghiệp khi về tuyển lao động trên đại bàn vẫn còn diễn ra; Lực lượng cán bộ làm công tác xuất khẩu lao động ở cấp huyện , xã rất mỏng.

Về người lao động: Bản thân người lao động còn hạn chế về trình độ văn hóa, tay nghề, nhận thức và ý thức; tỷ lệ lao động không đáp ứng yêu cầu về mặt sức khỏe khá cao ( chủ yếu là mắc bệnh như giang mai, nghiện hút, viêm gan B,v.v …); Ảnh hưởng của phong tục tập quán và văn hóa, người lao động là người dân tộc chưa quen và khó chấp nhận cuộc sống gia đình, chưa sẵn sàng thích ứng với nhịp sống và làm việc trong khuôn khổ tổ chức, quản lý thời gian chặt chẽ, cường độ lao động cao, khẩn trương. Vì vậy, tỷ lệ lao động bỏ về trong thời gian đào tạo trước khi xuất cảnh khá cao và xin về nước sau khi xuất cảnh cũng cao hơn hơn nhiều so với tình hình chung.

Về thị trường lao động ngoài nước: Trong quá trình thực hiện chương trình đưa lao động thuộc đối tượng chính sách đi làm việc ở nước ngoài những năm trước đây, do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nên một số thị trường lao động ngoài nước gặp khó khăn cả quy mô tiếp nhận , cũng như việc hợp đồng không đúng của chủ sử dụng ở nước ngoài. Việc sử dụng và giải quyết vụ việc phát sinh đối với người lao động làm chưa tốt,gây thiệt hại cho người lao động , đã ảnh hưởng hưởng đến tâm lý của người lao động và gia đình họ; Phần lớn người lao động thuộc chính sách được tuyển đi làm ở các thị trường như Malaysia, Trung Đông điều kiện làm việc khó khăn, thu nhập thấp, nên không hấp dẫn đối với lao động huyện nghèo.

Hình ảnh: Đoàn kết

Về doanh nghiệp thực hiện chương trình: Một số doanh nghiệp thực hiện không đúng quy định tuyển chọn, hỗ trợ cho người lao động; chưa tổ chức đào tạo ,bồi dưỡng nghề, ngoại ngữ, kiến thức cần thiết cho người lao động; chưa tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghề, ngoại ngữ, kiến thức cần thiết cho người lao động theo đúng phương án đăng ký và hợp đồng đặt hàng đào tạo ; chậm tổ chức xuất cảnh cho người lao động nên đã gây mất niềm tin đối với người lao động. Việc hỗ trợ lao động về nước trước thời hạn chưa được các doanh nghiệp xử lý kịp thời, đúng quy định; Doanh nghiệp chưa quan tâm việc tuyển chọn đối tượng chính sách do địa bàn tuyển lao động thuộc vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn dẫn đến chi phí tư vấn, tuyển chọn lao động lớn hơn rất nhiều so với tuyển chọn lao động thuộc các địa bàn khác. Chưa có cơ chế, chính sách ràng buộc trách nhiệm và khuyến khích doanh nghiệp tham gia tuyển chọn lao động thuộc đối tượng chính sách đi làm việc tại một số thị trường có thu nhập cao như Đài Loan, Nhật Bản.

Trả lời