Thông tin làm việc ở nước ngoài.

Hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là một hoạt động kinh tế quan trọng góp phần giải quyết việc làm, nâng cao trình độ tay nghề, kỹ năng và tăng thu nhập cho một bộ phận người lao động.

Hình ảnh: Quả cầu nước

Trong những năm qua, công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng luôn được nhận sự quan tâm, chú trọng của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo thường xuyên, sát sao và kịp thời của Chính Phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng, cùng với sự vào vào cuộc của các cấp ngành, địa phương và đoàn thể trong việc tạo điều kiện cho hoạt động người lao động đi làm việc ở nước ngoài ngày càng tăng cụ thể: 2014: 106.840 người; 2015: 115.980 người; 2016: 126.296 người;2017: 134.751 người, trong đó phần lớn đi làm việc ở những thị trường có thu nhập khá cao như Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc, Ả rập Xê út,Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE).

Trong số những người đi làm việc ở nước ngoài nói trên, có một số lượng không nhỏ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số, hộ cận nghèo, thân nhân người có công, người lao động cư trú tại các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn bãi ngang vang biển (sau đây gọi tắt là người lao động thuộc các đối tượng chính sách).

Nhằm cung cấp các kiến thức và thông tin cho cán bộ địa phương thuộc các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn bãi ngang ven biển trong việc tư vấn, truyền thông về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, góp phần nâng cao nhận thức cho người lao động thuộc các đối tượng chính sách tại các địa phương nói trên, Cục Quản lý lao động nước ngoài nước phát hành cuốn ” Sổ tay tư vấn đi làm việc ở nước ngoài)” với các nội dung về các chính sách, quy định pháp luật, tình hình thực hiện đưa người lao động thuộc các đối tượng nói trên đi làm việc ở nước ngoài, cũng như thông tin về một số thị trường lao động ngoài nước.

Trả lời