Thị trường Đài Loan

1 Đi làm việc trong nhà máy Đài Loan

Điều kiện đi làm việc trong nhà máy tại Đài Loan:

Để đi làm việc trong nhà máy tại Đài Loan, ngoài việc đáp ứng các điều kiện cơ bản theo mục 1 phần III nêu trên, người lao động phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Nam: Tuổi từ 18 – 39 ,cao 155cm, nặng 48 kg trở lên.

+ Nữ : Tuổi từ 18 – 35, cao 150cm ,nặng 40kg trở lên

Chi phí người lao động phải nộp khi đi làm việc trong nhà máy tại Đài Loan

Theo quy định hiện nay, chi phí người lao động phải nộp đề đi làm việc tại Đài Loan trong ngành sản xuất chế tạo không quá 4000 USD.

Thu nhập của lao động Việt Nam làm việc trong nhà máy tại Đài Loan

Thu nhập của người lao động ngành nghề sản xuất chế tạo đạt khoảng 600 USD/ tháng

2 Đi làm khán hộ công gia đình tại Đài Loan

Để đi làm khán hộ công gia đình ,ngoài việc đáp ứng các điều kiện cơ bản theo mục 1 phần III nêu trên,người lao động phải trong độ tuổi từ đủ 23 đến không quá 50 tuổi. Trường hợp lao dộng đã làm khán hộ công gia đình tại Đài Loan và được chủ cũ thuê lại thì có thể quá 50 tuổi và doanh nghiệp không được thu tiền phí môi giới của người lao động.

Chi phí người lao động phải nộp khi đi làm khán hộ công gia đình tại Đài Laon

Theo quy định hiện nay, chi phí người lao động phải nộp để đi làm khán hộ công gia đình tại Đài Loan là không quá 2036 USD

Thu nhập của lao động Việt Nam làm khán hộ gia đình tại Đài Loan

Lao động Việt Nam làm khán hộ công gia đình tại Đài Loan có thu nhập khoảng 500 USD/ tháng.

3 Đi làm thuyền viên tàu cá tại Đài Loan:

Điều kiện đi làm thuyền viên tàu cá tại Đài loam: Để đi làm thuyền viên tàu cá tại Đài Loan, ngoài việc đáp ứng các điều kiện cơ bản theo mục 1 phần III nêu trên, người lao động phải trong độ tuổi từ đủ 20 đến không quá 45 tuổi.

Chi phí người lao động phải nộp đi làm thuyền viên tàu cá tại Đài Loan:

Theo quy định hiện nay, chi phí người lao động phải nộp để đi làm thuyền viên tàu cá gần bờ tại Đài Loan không quá 1500 USD

Đối với người lao động đi làm thuyền viên tàu cá xa bờ tại Đài Loan: phải nộp cho doanh nghiệp dịch vụ các khoản chi phí, gồm: phí dịch vụ( với mức 01 tháng lương cơ bản/ 01 năm hợp đồng; hợp đồng 3 năm thì mức phí dịch vụ phải nộp là 03 tháng lương cơ bản); phí môi giới(theo quy định hiện nay,các doanh nghiệp Việt Nam không được thu phí môi giới người lao động đi làm thuyền viên tàu cá xa bờ tại Đài Loan); cộng với các chi phí đào tạo và chi phí sức khỏe ,chi phí làm các thủ tục giấy tờ để đi làm tại Đài Loan.

Thu nhập của lao động Việt Nam làm thuyền viên tàu cá tại Đài Loan

  • Người lao động đi làm thuyền viên tàu cá gần bờ tại Đài Loan có thu nhập khoảng 600 USD/ tháng
  • Đối với lao động đi làm thuyền viên tàu cá xa bờ tại Đài Loan: Mức thu nhập khoảng 400 – 500 USD/ tháng

Trả lời