Chương trình đào tạo du học

Trung tâm Nhật ngữ Hoa Sen
CHI TIẾT ĐƠN HÀNG
I. Điều kiện tuyển dụng
Công việc

Ngày phỏng vấn

Dự kiến bay
Số TTS cần tuyển

Số lượng ứng tuyển
Tuổi

Giới tính
Trình độ

Tay nghề

Tiếng Nhật

Yêu cầu khác

II. Đãi ngộ
Lương cơ bản

Thời gian làm việc

Ngày nghỉ

Chế độ bảo hiểm

Đãi ngộ khác

III. Thông tin khác
Địa điểm làm việc

Tư cách visa

Chế độ làm thêm

Có làm thêm giờ, lương theo quy định pháp luật Nhật Bản.

Trả lời