Mở đầu

Nếu bạn là thực tập sinh kỹ thuật người nước ngoài, thì sau khi đến Nhật Bản, bạn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy các việc như không có điều gì quá nguy hiểm ngay cả đối với người con gái đi đêm một mình, hoặc hầu như không có nơi nào cấm chụp hình, hoặc là ở trong đường phố có điện thoại công cộng và máy bán tự động để bên ngoài và hoạt động quanh năm. Ngoài ra, bạn cũng sẽ rất ngạc nhiên đối với các nội dung tin tức trên truyền hình và báo trí v.v…

Như trên đây, Nhật Bản là một đất nước tự do và an toàn, nhân quyền tương đối luôn được tôn trọng.Tuy nhiên,mặt khác bạn cũng cần biết rằng có nhiều quy tắc xã hội và quy tắc sinh hoạt, mà người Nhật Bản rất tuân thủ những quy tắc này ,và xã hội này là xã hội tồn tại dựa trên lương tâm từng mỗi cá nhân.

Thực tập sinh kỹ thuật như các bạn sinh sống tại Nhật bản là một nơi khác khác biệt với quê hương mà các bạn đã từng sống cả về văn hóa, khí hậu và tập quán sinh hoạt.Nhật bản từ xưa đã có câu ngạn ngữ là “nhập gia tùy tục”. Có nghĩa là con người nên sống thích nghi tuân theo các phong tục tập quán của vùng đất mới ,nơi mình đến để mình sống.

Vùng đất mới này có những phong tục tập quán đặc thù,nên biết sớm và sớm chuẩn bị tinh thần để tuân thủ. Tuy nhiên,không nhất thiết là phải tuân thủ tất cả các phong tục tập quán,do đó nếu các bạn phân biệt được các điều sau trong tư duy thì tốt hơn.

  1. Những điều cần phải tuân thủ
  2. Những điều có thể tùy theo nơi chốn giờ giấc
  3. Những điều không nhất thiết phải tuân thủ cũng được nhưng cần phải biết

Quy tắc về an toàn hoặc cách thức bỏ rác v.v.. là những quy tắc phải tuân thủ. Nhưng không nhất thiết phải dùng đũa trong bữa ăn. Trong các bữa ăn chỉ riêng của thực tập sinh kỹ thuật,bạn có thể dùng tay để ăn theo phong tục của đất nước mình. Tuy nhiên, tốt hơn là nên sử dụng đũa v.v… tại tiệm ăn khi ăn chung với người Nhật hầu như không biết gì về quan hệ gì tôn giáo và bữa ăn. Cũng có nhiều người không biết là các thực tập sinh kỹ thuật theo đạo Hồi không ăn được giăm bông hoặc xúc xích v.v… có thịt heo. Trong trường hợp như vậy, ngay cả khi được người Nhật mời ăn , bạn cứ giải thích lý do thì sẽ không bị xem là thất lễ nếu không ăn.

Trong trường hợp nào phải tuân thủ,trường hợp nào không cần tuân thủ, nếu để ý đến nó trong cuộc sống hàng ngày tại Nhật Bản thì tự nhiên bạn sẽ hiểu được. Do đó, tập sách này chủ yếu giới thiệu cách thức sinh hoạt của người Nhật,mong các bạn cố gắng nắm bắt những điều khác biệt để có thể sớm thích nghi.

Trả lời