Kế hoạch triển khai các lớp kỹ năng đặc định

Để hỗ trợ các bạn học viên đăng ký chương trình kỹ năng đặc định (Tokutei). Công ty TNHH Sen Đại Dương dự kiến sẽ triển khai lớp đào tạo kỹ năng đặc định theo ngành nghề.

Trả lời