Đặc trưng của chương trình đào tạo

  1. Tăng cường khả năng chữ Hán, tăng cường luyện tập từ vựng để giúp học viên có thể đọc và viết tốt.
  2. Giáo viên Việt Nam chịu trách nhiệm dạy ngữ pháp và từ vựng, giúp học viên có thể ứng dụng những điều đã học vào hội thoại.
  3. Giáo viên người Nhật luyện tập phát âm, hội thoại, luyện tập cách nói chuyện như người Nhật.
  4. Học viên tự tin giao tiếp với người Nhật trong khoảng thời gian ngắn.
  5. Các khoá học kĩ năng trang bị kiến thức cho học viên trước khi làm việc tại công ty Nhật hay trước khi sang Nhật Bản làm việc.
  6. Với khẩu hiệu "Đào tạo bằng TÂM", chúng tôi thiết kế giờ dạy giúp học viên hứng thú và không còn cảm giác khó khăn trong việc học tiếng Nhật.

Ý kiến bạn đọc
Gửi Bình Luận