Phương châm đào tạo

- Tạo ra môi trường học tập vui vẻ cho học sinh

- Thông qua các sự kiện giúp học sinh không chỉ học tiếng Nhật mà còn có thể biết đến văn hoá, tập quán của Nhật Bản.

-"Kết nối trái tim, hướng tới tương lai". Luôn lắng nghe và chia sẻ cùng với các tu nghiệp sinh đang học tập và sinh hoạt tại trung tâm.

Ý kiến bạn đọc
Gửi Bình Luận