Tài liệu giáo trình

Tài liệu giáo trình

  • Sơ cấp: bộ giáo trình Minna no Nihongo (Bản phát hành chính thức) kèm theo tài liệu bài tập do nhà trường biên soạn.

  • Trung - Cao cấp: giáo trinh do nhà trường tổng hợp và biên soạn cùng với tài liệu do giáo viên tiếng Nhật bổ sung.
  • Luyện thi: Đào tạo theo hệ thống bằng năng lực Nhật ngữ quốc tế. Luôn cập nhật và phổ biến thông tin mới nhất.

Ý kiến bạn đọc
Gửi Bình Luận