Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

. Sơ cấp

. Trung cấp

. Cao cấp

. Luyện thi năng lực tiếng nhật (N5 ~ N1)

. Khoá học theo yêu cầu của công ty phái cử

. Khoá học theo yêu cầu của xí nghiệp Nhật Bản

. Khoá học đào tạo kỹ thuật viên, du học sinh theo yêu cầu của xí nghiệp của Nhật Bản

. Khoá học đào tạo nghề ngắn hạn

. Khoá học đào tạo kỹ năng phỏng vấn

. Khoá học đào tạo kỹ năng làm việc tại công ty Nhật

. Khoá học chuyên đề định hướng nghề trong tương lai

. Khoá học chuyên đề tìm hiểu văn hoá và cuộc sống Nhật Bản

Ý kiến bạn đọc
Gửi Bình Luận